BLOG
/ 29.03.2018

De opkomst van factoringmaatschappijen

 

3 vragen aan Thomas van der Doelen (Sales Manager Eurofactor)

 

Hoe interessant is factoring?

“Zeer interessant. Liquiditeitspieken, groei, en seizoens-schommelingen kunnen eenvoudig worden opgevangen door de meefluctuerende kredietfaciliteit. Bovendien kan de liquiditeitsdruk afnemen door het direct voorfinancieren van de afnemers. Factoring geeft ondernemers rust om zich te concentreren op hun corebusiness zonder zich zorgen te maken om hun liquiditeitspositie.”


Wat is reverse factoring?
“Bij Reverse factoring worden de openstaande facturen van een leverancier direct voorgefinancierd door de factormaatschappij. Het mooie aan reverse factoring is dat het zowel voordelen oplevert voor de klant als voor de leverancier. De leverancier krijgt direct zijn geld en krijgt hierdoor meer flexibiliteit in zijn cashflow. De klant verbetert ook zijn cashflowpositie. Deze wordt immers voorgefinancierd door de factormaatschappij. Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid om betalingskortingen te verkrijgen bij zijn leveranciers door het direct betalen van de factuur.”

 

Waarom zijn factoringmaatschappijen zo in opkomst?
“Mede als gevolg van de terughoudendheid bij banken om debiteuren voor te financieren. Daarnaast wordt factoring meer geaccepteerd als een reguliere financieringsvorm. Veel afnemers gebruiken de klant als financiering door de betaaltermijn op te rekken. Door een factoringfaciliteit heeft de oplopende debiteurenpositie nauwelijks impact op de bedrijfsvoering en de liquiditeitspositie.”