Balansoptimalisatie

Voor de beoordeling van uw zakenpartners valt u terug op financiële informatie komende van kredietverzekeraars, ratinginstellingen of andere informatiebronnen. Deze baseren hun analyse grotendeels op de betreffende balansen en resultatenrekeningen.

balansoptimalisatie

Verbeter uw balanssituatie 

U bent er zich uiteraard van bewust dat ook uw zakenpartners en bankiers zich op dezelfde manier informeren over u. Een kredietlijn bij een bedrijf hangt nauw samen met de risicobeoordeling alsook de financiële voorwaarden. Het proces van risicobeoordeling zal de komende jaren nog in belang toenemen als gevolg van de kapitaalvereisten die Basel III met zich meebrengt voor de banken.

Onze off-balance oplossingen helpen uw balanssituatie te optimaliseren. Dit komt ten goede aan uw onderhandelingsruimte met uw zaken– en financiële partners.

De verkoop van uw vorderingen aan de activazijde en de betaling van uw kortlopende verplichtingen aan de passivazijde verminderen, waardoor in verhouding uw eigen vermogen groter wordt. Hierdoor stijgt ondermeer uw solvabiliteit en uw rating bij financiële partners en kredietbeoordelers. Uw financieringsvoorwaarden kunnen hierdoor verbeteren en uw behoefte aan bancaire kredieten verminderen.

Kunnen wij u helpen?

Full service factoring

Invoice discounting

Reverse factoring

De 5 voordelen van COMMERCIAL FINANCE

1

Ondernemen

Commercial Finance helpt je om kosten te verminderen en winst te genereren.

2

Liquiditeit

Creëer meer speelruimte en een veilige basis om te ondernemen.

3

Debiteurenrisico

Bescherm uzelf tegen oninbare vorderingen.

4

Debiteurenbeheer

Houd meer tijd over voor uw core business en bespaar kosten.

5

Balansoptimalisatie

Off-balance oplossingen helpen uw balanssituatie te optimaliseren.