Ondernemen

Als risicobewuste ondernemer vindt u het uitermate belangrijk de liquiditeit van uw onderneming op een bestendige wijze te garanderen. Commercial Finance kan dan een belangrijke aanvulling of alternatief zijn voor de klassieke financieringsvormen.

ondernemen

De kosten verminderen en winst genereren

Commercial Finance biedt verschillende financieringsvormen zoals Full Service Factoring en Invoice Discounting:

Dankzij de verworven liquiditeit, bent u in staat uw betalingsverplichtingen aan leveranciers sneller na te komen en van betalingskortingen gebruik te maken.

Met onze 100% dekking op debiteuren (binnen het kader van door ons bepaalde kredietlimieten) wordt u niet meer verrast door de onvoorziene insolvabiliteit van één van uw klanten. Naast het feit dat u géén voorzieningen hoeft aan te leggen, beschikt u over een betrouwbaar middel om de kredietwaardigheid van uw debiteuren op te volgen en zo beter te anticiperen op uw huidige en potentiële afnemers.

Als u uw debiteurenbeheer uitbesteed aan ons, kunt u zich richten op uw core business.

Het cederen van uw handelsvorderingen kan ertoe bijdragen uw balansratio’s te verbeteren. In het bijzonder de ratio's die gekoppeld zijn aan solvabiliteit en liquiditeit. Talrijke banken houden voortaan rekening met deze ratio’s bij de berekening van de voorwaarden die zij voor hun klanten toepassen. Aan u om hier uw voordeel uit te halen!

Kunnen wij u helpen?

Full service factoring

Invoice discounting

Reverse factoring

De 5 voordelen van COMMERCIAL FINANCE

1

Ondernemen

Commercial Finance helpt je om kosten te verminderen en winst te genereren.

2

Liquiditeit

Creëer meer speelruimte en een veilige basis om te ondernemen.

3

Debiteurenrisico

Bescherm uzelf tegen oninbare vorderingen.

4

Debiteurenbeheer

Houd meer tijd over voor uw core business en bespaar kosten.

5

Balansoptimalisatie

Off-balance oplossingen helpen uw balanssituatie te optimaliseren.