Full service factoring

Een totaaloplossing: financiering, opvolging van uw nationale en internationale klanten mét of zonder kredietverzekering. Welke vorm past bij u?

Naar het klantportaal
   Maak een vrijblijvende afspraak    
full factoring

Full factoring met kredietverzekering

Waarom kiest u voor full factoring met kredietverzekering?

Om uw liquiditeitspositie te verbeteren
 • Onmiddellijk tot 90% bevoorschotting van uw openstaande handelsvorderingen.
 • Een ongelimiteerde financiering van uw handelsvorderingen/debiteuren: het financieringsvolume past zich aan aan uw omzet.
 • Een eenvoudig beheer van liquiditeit, dankzij een permanente financieringsstroom.
Om uw debiteuren te verzekeren
 • Opvolging en zekerheid met betrekking tot de kredietwaardigheid van uw klanten op basis van kredietlimieten.
 • 100% dekking van het insolventierisico op uw handelsvorderingen binnen aan uw klanten toegekende kredietlimieten.
 • Mogelijkheid om uw bestaande kredietverzekering te behouden.
 • Dankzij onze internationale partners, de mogelijkheid om waar ook ter wereld juridisch incasso te verrichten.
Om uw rentabiliteit te verbeteren
 • Beperken en vermindering van het bedrag aan afschrijvingen op handelsvorderingen/debiteuren, door ons professionele debiteurenbeheer.
 • Voordeligere inkoopvoorwaarden bij uw leveranciers.
 • Juridisch incasso van uw openstaande handelsvorderingen.
Om uw balans te optimaliseren
 • Optimalisatie van uw financiële ratio’s (bijv. solvabiliteitsratio) dankzij balansinkorting door de verpanding van uw handelsvorderingen zonder aansprakelijkheid (non recourse).
 • Verbetering van de rating van uw bedrijf (Basel III).
Een permanente informatiestroom
 • Met Eurofactor Online (EOL) heeft u alle informatie betreffende uw handelsvorderingen 24/7 online beschikbaar.
 • Dagelijkse en maandelijkse rapporteringen.


Hoe werkt het?
 1. Onze samenwerking is gebaseerd op een factoringcontract. Dit factoringcontract is genotificeerd: dit betekent dat uw klanten geïnformeerd worden over de verpanding van uw handelsvorderingen aan Eurofactor Nederland.
 2. Vanaf de start van uw contract en gedurende de looptijd ervan wordt de kredietwaardigheid van uw klanten opgevolgd.
 3. Uw handelsvorderingen worden 100% kredietverzekerd binnen toegekende kredietlimieten (méér dus dan bij de klassieke kredietverzekeraars). Zo kunt u verkopen zonder eigen risico.
 4. Na levering van uw producten en/of diensten, maakt u een factuur op, waarop de verpanding van de vordering wordt vermeld. U brengt uw klant zo op de hoogte van de verpanding van uw handelsvordering aan Eurofactor.
 5. Wij verwerken uw handelsvorderingen dagelijks en maken u direct gemiddeld 90% van het factuurbedrag inclusief BTW over. Het resterende saldo wordt niet bevoorschot, maar wordt bij betaling van de factuur overgemaakt. Deze “waarborg” dient als buffer om eventuele inhoudingen op te vangen (kredietnota’s, verrekeningen, kortingen, disputen etc.).
 6. In het kader van uw factoringcontract verzorgen wij de opvolging van uw debiteuren (herinnering, normaal en juridisch incasso) volledig in afstemming met u.
 7. De betaling van de facturen door uw klanten vindt plaats op een bankrekening geopend op naam van Eurofactor met een verwijzing naar uw onderneming. Het niet gefinancierde saldo wordt bij betaling van het volledige factuurbedrag door uw debiteur aan Eurofactor aan u overgemaakt. Of bij insolvabiliteit van uw klant, middels een schade-uitkering.
 
Factsheet full factoring met kredietverzkeringFactsheet full factoring met kredietverzkering PDF - 92kb
Lees meer

Full factoring zonder kredietverzekering

Waarom kiest u voor full factoring zonder kredietverzekering?

Om uw liquiditeitspositie te verbeteren
 • Onmiddellijk tot 90% bevoorschotting van uw openstaande handelsvorderingen.
 • Een ongelimiteerde financiering van uw handelsvorderingen/debiteuren: het financieringsvolume past zich aan aan uw omzet.
 • Een eenvoudig beheer van liquiditeit, dankzij een permanente financieringsstroom.
Om u te voorzien van kredietinformatie over uw debiteuren
 • Opvolging en zekerheid met betrekking tot de kredietwaardigheid van uw klanten op basis van kredietlimieten.
 • Dankzij onze internationale partners, de mogelijkheid om waar ook ter wereld juridisch incasso te verrichten.
Om uw rentabiliteit te verbeteren
 • Beperken en vermindering van het bedrag aan afschrijvingen op handelsvorderingen/debiteuren, door ons professionele debiteurenbeheer.
 • Voordeligere inkoopvoorwaarden bij uw leveranciers.
 • Juridisch incasso van uw openstaande handelsvorderingen.
Om uw balans te optimaliseren
 • Optimalisatie van uw financiële ratio’s (bijv. solvabiliteitsratio) dankzij balansinkorting door de verpanding van uw handelsvorderingen zonder aansprakelijkheid (non recourse).
 • Verbetering van de rating van uw bedrijf (Basel III).
Een permanente informatiestroom
 • Met Eurofactor Online (EOL) heeft u alle informatie betreffende uw handelsvorderingen 24/7 online beschikbaar.
 • Dagelijkse en maandelijkse rapporteringen.


Hoe werkt het?
 1. Onze samenwerking is gebaseerd op een factoringcontract. Dit factoringcontract is genotificeerd: dit betekent dat uw klanten geïnformeerd worden van de verpanding van uw handelsvorderingen aan Eurofactor.
 2. Uw handelsvorderingen worden niet verzekerd, maar uw klanten worden door Eurofactor wel op kredietwaardigheid beoordeeld middels toewijzing van financieringslimieten.
 3. Na levering van uw producten en/of diensten maakt u een factuur op, waarop de verpanding van de vordering wordt vermeld. U brengt uw klant zo op de hoogte van de verpanding van uw handelsvordering aan Eurofactor.
 4. Wij verwerken uw handelsvorderingen dagelijks en maken u onmiddellijk gemiddeld 90% van het factuurbedrag inclusief BTW over. Het resterende saldo wordt niet bevoorschot, maar wordt u bij betaling, van de factuur door de debiteur aan Eurofactor, aan u overgemaakt. Deze “waarborg” dient als buffer om eventuele inhoudingen op te vangen (kredietnota’s, verrekeningen, kortingen, disputen etc.).
 5. In het kader van uw factoringcontract verzorgen wij de opvolging van uw debiteuren (herinnering, normaal en juridisch incasso) volledig in afstemming met u.
 6. De betaling van de facturen door uw klanten gebeurt op een bankrekening geopend op naam van Eurofactor en met een verwijzing naar uw onderneming. 


Factsheet Full factoring zonder kredietverzekeringFactsheet Full factoring zonder kredietverzekering PDF - 28 ko
full factoring

Vragen?

Heeft u vragen over onze diensten? Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van commercial finance? Door ons flexibele aanbod, hebben wij altijd een product dat past bij uw wensen! Wij geven u de financiële vrijheid en zekerheid om te ondernemen. Neemt contact met ons op voor meer informatie.

Vul het contactformulier in

Onze diensten

Full service factoring

Invoice discounting

Reverse factoring