Debiteurenrisico

U heeft een nieuwe order binnengehaald, extra materiaal gekocht en tijdig een afgewerkt product geleverd. Maar of deze transactie u voordeel heeft opgeleverd, weet u uiteindelijk pas als 'er geld in het laadje komt'. Tot die tijd loopt u het risico dat uw winst verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dat geldt in het bijzonder als uw afnemers zich in het buitenland bevinden.

debiteurenrisico

Bescherming tegen oninbare vorderingen 

Door het inschakelen van Eurofactor kunt u zich al in tijdens de onderhandelingsfase van het contract zekerheid verschaffen over de solvabiliteit van uw debiteur. Dat gaat heel eenvoudig:

U vraagt bij ons een limiet aan voor uw potentiële debiteur. Met onze limiettoezegging kunt u de transactie met vertrouwen aangaan.

Na levering van de goederen of diensten verpand u uw facturen aan ons. Het risico van wanbetaling van uw klant komt daarmee tegelijkertijd volledig voor onze rekening. Wij bieden bescherming tegen dreigende insolvabiliteit en de daarmee verbonden oninbare vorderingen.

U krijgt direct standaard 90% van het factuurbedrag vooruitbetaald, de rest bij betalingsontvangst van de debiteur, en dit ten laatste 60 dagen na vervaldatum of 120 dagen na factuurdatum.

Uw bestaande kredietverzekering kan desgewenst in uw contract opgenomen worden.

Meer over het verloop van factoring leest u in de Commercial Finance know-how.

Een maximum aan zekerheid krijgt u daarnaast door gebruikt te maken van onze dienst debiteurenbeheer.

Kunnen wij u helpen?

Full service factoring

Invoice discounting

Reverse factoring

De 5 voordelen van COMMERCIAL FINANCE

1

Ondernemen

Commercial Finance helpt je om kosten te verminderen en winst te genereren.

2

Liquiditeit

Creëer meer speelruimte en een veilige basis om te ondernemen.

3

Debiteurenrisico

Bescherm uzelf tegen oninbare vorderingen.

4

Debiteurenbeheer

Houd meer tijd over voor uw core business en bespaar kosten.

5

Balansoptimalisatie

Off-balance oplossingen helpen uw balanssituatie te optimaliseren.